VALBREE Project

Trefwoorden: recycling, verpakking, kunststoffen, polymeren, gebromeerd AEEA, broom, vlamvertrager, UV-Visibestraling, debromering.

PBDE's (polybroomdifenylethers) en PBB's (polybroomdifenylethers) behoren tot de moleculen die in het verleden op grote schaal werden gebruikt voor de brandbeveiliging van kunststoffen in onder andere elektrische en elektronische apparatuur. De vlaggenschiprichtlijn afvalverwerking (2012/19/EU) vereist een selectieve behandeling van kunststoffen die zijn geladen met broomhoudende vlamvertragers (BFR's), na extractie van de stroom van niet-gebromeerde kunststoffen. Deze kunststoffen kunnen niet langer worden gerecycleerd, begraven of geëxporteerd zonder voorafgaande behandeling om ervoor te zorgen dat de beoogde moleculen worden verwijderd.

Op dit moment blijft de afzonderlijke behandeling van bepaalde broomhoudende kunststoffen om reglementaire, technische en financiële redenen uiterst moeilijk. Er bestaat geen milieuvriendelijke oplossing om deze met BFR beladen kunststoffen opnieuw te gebruiken. Voor zover wij weten, is er geen industrieel proces voor de ontsmetting van broomhoudende kunststoffen te identificeren. Dankzij de bundeling van unieke vaardigheden in de regio's van CREPIM, de universiteit van Rijsel 1/CNRS, VKC/CENTEXBEL en MATERIANOVA, zal dit project het mogelijk maken een technologie te ontwikkelen waarvan het principe gepatenteerd werd door de eerste twee partners, om bedrijven die belast zijn met het kunststofafval dat BFR bevat, te ondersteunen en concreet te ondersteunen.

Het VALBREE-consortium stelt met name voor om leiding te geven aan de baanbrekende innovatie, die gebaseerd is op de actie van UV-straling, om een proefdemonstratie te leiden. De werking van dit prototype, dat reeds getest is op verschillende soorten harsen (ABS, PC en PP), zal worden afgerond en het werkterrein zal worden uitgebreid tot meer dan alleen de reeds bestudeerde gevallen van RBF's.

Door middel van een speciale werkmodule zullen de projectbeheerders zich inspannen om deze technologie aan te passen aan de behoeften en middelen van de industriëlen in het INTERREG-gebied. Samen met grensoverschrijdende KMO's zullen specifieke behoeften worden verzameld om de specificaties voor de voorafgaande behandeling en de formuleringsbehoeften van de gereinigde harsen stroomafwaarts vast te stellen. De werkzaamheden die voortvloeien uit het VALBREE-project zullen een belangrijke doorbraak betekenen op het gebied van de verwerking van AEEA. Deze technologie zal de fabrikanten in de grensoverschrijdende regio in staat stellen elk type kunststof dat BFR bevat tegen lagere kosten te verwerken en dit eerder verloren gegane statiegeld te ontwikkelen.