INTERREG V-programma

Het project maakt deel uit van het INTERREG V-programma, een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma dat wordt ondersteund door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

https://www.interreg-fwvl.eu/